Du kan få energitilskud til energiforbedringer.

Energitilskud – Tilskud til energiforbedringer

Du kan søge om tilskud til energiforbedringer, når du installerer en varmepumpe eller udfører andre energirenoveringer. Den nuværende ordning for energitilskud udløber i slutningen af 2020 og erstattes af en ny ordning, der træder i kraft fra 1. januar 2021.

Indhent tilbud på varmepumpe her!

Når du energirenoverer eller -optimerer din bolig, kan du få et kontant tilskud fra energistyrelsen. Det tilskud hedder et energitilskud og er en del af energispareordningen, der blev vedtaget i 2012. Formålet med ordningen er at motivere til reduktion af CO2.

Den nuværende energispareordning blev vedtaget som en del af Danmarks energiplan frem mod 2050 og gælder frem til udgangen af 2020. Det betyder, at ordningen lige om lidt bliver erstattet af en ny og revideret energispareordning.

I denne artikel kan du både læse om, hvilke regler der gælder for energitilskud fra 2012-2020 og om den nye energispareordning, der kommer til at gælde fra d. 1. januar 2021 og frem til 2024.

Læs mere om energitilskud til varmepumper.

Energitilskud 2020

Det energitilskud, du kan få nu, er en del af energispareordningen, der blev vedtaget i 2012 af et bredt flertal i Folketinget.

Aftalen indebærer blandt andet både mulighed for mere rådgivning samt kontante tilskud til både private boligejere, virksomheder og boligforeninger, der energirenoverer.

Hvem kan søge om energitilskud?

Energitilskuddet dækker bredt, og stort set alle kan søge om tilskuddet i 2020. Det gælder:

 • Private boligejere
 • Sommerhusejere
 • Ejer- og andelsforeninger
 • Virksomheder
 • Landbrug
 • Den offentlige sektor.

Overvejer du varmepumpe? Få op til 3 tilbud nu!

Hvordan søger du energitilskud?

Når du søger om energitilskud i 2020, skal du søge hos energiselskaberne. Det er vigtigt, at du søger om tilskuddet, før du påbegynder energirenoveringen. Ansøgningsprocessen kan groft inddeles i fire faser:

 • Søg energitilskud hos energiselskaberne. Energiselskaberne bestemmer selv, hvad de giver i energitilskud, og tilskuddet kan derfor variere. Det kan være en god idé at tage fat i flere energiselskaber, inden du søger.
 • Påbegynd energirenovering. Det er vigtigt, at du ikke indkøber materialer eller påbegynder din energirenovering, før du har fået godkendt din ansøgning om energitilskud. Hvis du gør det, kan du ikke få energitilskud til dit projekt.
 • Færdigmeld og indberet energirenovering. Når energiforbedringen er færdig, skal du færdigmelde den og fremvise dokumentation til energiselskabet.
 • Modtag tilskud. Du modtager energitilskuddet kontant – det bliver indsat på din konto.

Hvorfor skal du søge om energitilskud hos energiselskaberne og ikke direkte hos energistyrelsen? Det skyldes, at de danske energiselskaber har forpligtet sig til at realisere besparelser i energiforbruget hos slutbrugeren.

Det foregår sådan, at de hvert år har et fast mål om energibesparelser, der skal nås og dokumenteres. Målene nås blandt andet ved at give tilskud til energiforbedringer.

Med tilskudsordningen kan energiselskaber ‘købe’ indberetningsretten til de energibesparelser, der opnås gennem energirenoveringer. Energiselskaberne indberetter besparelserne til Energistyrelsen og når på den måde deres mål.

Det er blandt andet denne del af aftalen, der ændrer sig med den nye energispareordning, som træder i kraft fra januar 2021.

Energitilskud 2020 – hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til både store energiforbedringer og -renoveringer, eksempelvis konvertering til varmepumpe, og små energioptimeringer, eksempelvis LED-pærer og udskiftning af radiatorventiler.

Energispareordningen 2012-2020 indebærer, at der blandt andet ydes tilskud til:

 • Alle former for isolering
 • Udskiftning af varmekilde (fx gas- oliekedler, elvarme udskiftes til fjernvarme)
 • Udskiftning af ældre vinduer til nye energivinduer
 • Installation af sol- og jordvarme samt andre former for vedvarende energi
 • Opsætning af varmepumpe
 • Rådgivning i forbindelse med energirenovering
 • Andre energirenoveringer.

Indhent tilbud på varmepumpe nu!

Hvor meget kan du få i energitilskud i 2020?

Energitilskuddet beregnes efter, hvor mange kilowatt-timer (kWh), din energirenovering sparer pr. år – jo større besparelse, jo højere tilskud. Tilskuddet beregnes ud fra besparelser det første år.

Gennemsnitsprisen er cirka 30 øre pr. sparet kilowatt-time. Prisen varierer fra energiselskab til energiselskab. Nogle giver helt ned til 25 øre, mens andre giver op til 40 øre.

Desuden afhænger satsen af markedsprisen på det gældende tidspunkt, renoveringens størrelse og eventuelle administrationsgebyrer, som energiselskaberne kan kræve.

Læs mere om, hvilke konkrete kontante tilskud du kan få, når du installerer en varmepumpe i 2020.

Energitilskud 2021-2024

Når den nuværende energispareordning udløber i slutningen af 2020, bliver den erstattet af en ny ordning, der træder i kraft d. 1. januar 2021. Den nye ordning kommer til at gælde frem til 2024.

Den nye ordning er til høring i Folketinget, og vi ved derfor endnu ikke med sikkerhed, hvad den præcist kommer til at indebære, hvem der kan søge om energitilskud, eller hvad du kan få energitilskud til.

Informationerne i denne artikel bygger på det nuværende udkast til bekendtgørelsen om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Hvem kan søge energitilskud fra 2021?

Af bekendtgørelsen fremgår det, at energitilskuddet 2021-2024 kan ydes til:

 • Privatpersoner, der bor i helårsbolig
 • Private andelsboligforeninger eller moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder, der anvendes som helårsboliger
 • Virksomheder, dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskaber), foreninger, legater eller selvejende institutioner, samt almene boliger, til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse.

Hvordan søger du energitilskud?

Af bekendtgørelsen for det nye energitilskud fremgår det, at det bliver Energistyrelsen, der kommer til at forvalte den nye tilskudspulje.

Det betyder, at du fremover skal søge energitilskud ved Energistyrelsen – og ikke ved energiselskaberne, som det har været tilfældet indtil nu.

Hvis du skal søge om energitilskud i 2021, skal ansøgningen indsendes digitalt på en ansøgningsblanket udarbejdet af Energistyrelsen.

Det sker via den ansøgningsportal, som offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside senest 14 dage før tilskuddet træder i kraft.

Energitilskud 2021 – hvad kan du få tilskud til?

Det er endnu ikke fastlagt, hvilke energirenoveringer der helt præcist kommer til at udløse energitilskud fra 2021. Indtil videre er der lagt op til, at du kan få energitilskud, hvis din energioptimering indebærer isolering, konvertering til varmepumpe, energimærkning eller installering af mekanisk ventilation.

I udkastet til bekendtgørelsen om tilskud til energibesparelser lægges der op til, at følgende vil udløse energitilskud fra 2021-2024:

 • Tilskud til private bygningsejere til energimærkning af bygningen
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende: Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Isolering af ydervægsfundament
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

Få op til 3 tilbud på varmepumpe

Det kan du ikke få energitilskud til

Den nye energispareordning kommer højst sandsynligt ikke til at omfatte alle energirenoveringer. Der er eksempelvis ikke lagt op til, at du kan søge om energitilskud, hvis du installerer solceller, hulmursisolerer eller udskifter vinduer og døre.

Hvor meget kan du få i energitilskud fra 2021?

Satserne for energitilskuddet er ikke offentliggjort, men ligesom i dag skal du søge om energitilskud, før energirenoveringen påbegyndes. Du kan ikke få energitilskud med tilbagevirkende kraft, og du skal kunne dokumentere energiforbedringerne.

Energitilskud og energimærkning

Der er lagt op til, at betingelserne for at kunne ansøge om energitilskud fra 2021 bliver ændret. Det indbærer, at det bliver et krav, at der er energimærkning på boligen, hvor energimærkningens gyldighedsperiode er fra 1. oktober 2012 eller senere.