Du kan få energitilskud til energiforbedringer.

Energitilskud – Tilskud til energiforbedringer

Du kan søge om tilskud til energiforbedringer hos Energistyrelsen, når du installerer en varmepumpe eller udfører andre energirenoveringer. Du kan få tilskud til energioptimering af både isolering, varmekilder og boligens drift.


Billede af Pernille Ellehage

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 29/06-2020

Få tilbud på varmepumpe her!

Når du energirenoverer eller -optimerer din bolig, kan du få tilskud fra Energistyrelsen via Bygningspuljen. Den seneste ansøgningsrunde i 2022 åbnede d. 14. september. Den er lukket nu. Energistyrelsen har endnu ikke offentliggjort en dato for næste ansøgningsrunde, som bliver i 2023.

I artiklen kan du både læse om den tidligere energispareordning (2012-2020) og de nuværende regler for energitilskud, der trådte i kraft den 15. oktober 2020:

Energitilskud gennem Bygningspuljen

Som boligejer kan du gennem Bygningspuljen søge energitilskud, hvis du ønsker at energirenovere din helårsbolig.

Det nuværende energitilskud trådte i kraft d. 15. oktober 2020. Energistyrelsen åbner for ansøgningspuljen 1-3 gange om året, og pengene uddeles efter først-til-mølle-princippet. Du kan søge tilskud til energiforbedrende projekter, der påbegyndes inden for 2 år.

Hvem kan søge energitilskud?

Målgruppen for tilskudspuljen er ifølge Energistyrelsen private boligejere og virksomheder, der overvejer at gennemføre energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse.

Der gives kun tilskud til energirenoveringer og -forbedringer på boliger registreret til helårsbeboelse i BBR. Hvis du ejer et sommerhus, der ikke er registreret til helårsbeboelse, kan du altså ikke få tilskud fra Energistyrelsen, når du energiforbedrer og -renoverer.

De kan søge tilskud til energirenoveringer via Bygningspuljen

 • Privatpersoner, der ejer bygninger godkendt til helårsbeboelse
 • Privat interessentskab
 • Andelsforeninger og ejerforeninger i etageejendomme
 • Virksomheder, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber (dog ikke interessentskaber)
 • Foreninger og selvejende institutioner
 • Almene boligforeninger.

Hvordan søger du energitilskud?

Det er Energistyrelsen, der forvalter tilskudspuljen, og du kan ansøge om energitilskud via ansøgningsportalen på deres hjemmeside.

Det adskiller sig fra den tidligere ordning, hvor du skulle søge energitilskuddet hos energiselskaberne.

Du skal søge tilskud, før du går i gang med dit projekt. Du kan ikke få tilskud, når du først har købt materialer eller underskrevet en aftale med en håndværker eller installatør.

Guide: Sådan søger du energitilskud via Bygningspuljen

 1. Tjek, hvad du kan få i tilskud: Energistyrelsen har lavet en tilskudsberegner, hvor du kan indtaste din adresse og få et overslag på, hvor meget du cirka kan få i tilskud til de energiforbedringer, du skal i gang med.
 2. Sørg for, at boligen er energimærket: Det er som udgangspunkt et krav, at din bolig er energimærket efter 1. oktober 2012. Det gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe.
 3. Find de dokumenter, du skal bruge, når du ansøger: Du skal have NemID og den udfyldte ansøgererklæring klar. Derudover skal du have dit energimærkningsnummer og dokumentation for, at du ejer boligen, der skal energirenoveres (fx fra Tinglysning.dk). Hvis du søger om tilskud til mere end ét projekt, skal du også lave en liste over de forbedringer, du vil lave.
 4. Søg energitilskud: Du søger tilskud til energiforbedring og -renoveringer via Energistyrelsens ansøgningsportal. I ansøgningen skal det fremgå, hvilke energieffektiviserende tiltag, der søges om, og hvilket niveau der renoveres til, eksempelvis om der er tale om en A++ eller en A+++ varmepumpe osv. Energimæssigt bedre løsninger giver et højere tilskud.
 5. Afvent godkendelse fra Energistyrelsen: Det er meget vigtigt, at du bliver godkendt til energitilskud, før arbejdet med at forbedre og renovere går i gang. Hvis du køber materialer og begynder arbejdet før, kan du ikke blive godkendt til at få energitilskud.
 6. Påbegynd din energiforbedring: Først når ansøgningen om energitilskud er godkendt, må du påbegynde energiforbedringen eller -renoveringen. Når du har fået besked om, at du er godkendt til at få tilskud, har du 2 år til at gennemføre projektet.

Du kan godt indhente tilbud og undersøge priserne hos forskellige håndværkere, før du søger energitilskud. Det er bare vigtigt, at du ikke køber noget, betaler en installatør eller påbegynder renovering, før du har ansøgt om energitilskud og er blevet godkendt af Energistyrelsen.

Få tilbud på varmepumpe her!

Hvad kan du få tilskud til gennem Bygningspuljen?

Når du energirenoverer din helårsbolig, kan du få tilskud til isolering, installation af klimavenlige varmekilder og tiltag, der sparer energi i den daglige drift.

Tilskud til isolering

 • Ydervægge (dog ikke hulmursisolering)
 • Tag og loft inkl. skunk og skråvægge
 • Terrændæk
 • Sokkel
 • Skifte facadevinduer
 • Skifte yderdøre med glas
 • Skifte ovenlysvinduer
 • Forsatsramme eller koblet ramme på 1-lags-vinduer.

Tilskud til klimavenlige varmekilder

Tilskud til optimering af boligens drift

 • Ventilation med varmegenindvinding
 • Varmegenindvinding fra udsugning med varmepumpe
 • Vandbårne radiatorer/gulvvarme.

Hvor meget kan du få i energitilskud?

Energistyrelsen fastsætter tilskuddene med udgangspunkt i markedsprisen for de enkelte tiltag. Tilskuddet kan dække op til 20 % af din investering.

Du vil få udbetalt faste tilskudsbeløb. Tilskuddet afhænger af størrelsen og typen af din energiforbedring. Dit tilskudsbeløb bliver ikke påvirket af, hvilken håndværker du vælger.

Energistyrelsen har lavet en tilskudsberegner, som du kan bruge til at få et overslag på, hvor højt tilskud du kan få til din energirenovering.

Husk, at du skal søge om energitilskud, før energirenoveringen påbegyndes. Du kan ikke få energitilskud med tilbagevirkende kraft, og du skal kunne dokumentere energiforbedringerne.

Energitilskud og energimærkning

Når du søger tilskud til energiforbedringer gennem Bygningspuljen, er det som udgangspunkt et krav, at din bolig er energimærket efter 1. oktober 2012. Det krav gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe.

Læs mere om energitilskud til varmepumper.

Tidligere tilskudsordninger – Energitilskud 2012-2020

Det energitilskud, der har været gældende frem til 15. oktober 2020, var en del af energispareordningen, der blev vedtaget i 2012 af et bredt flertal i Folketinget.

Aftalen gav blandt andet både mulighed for rådgivning samt kontante tilskud til både private boligejere, virksomheder og boligforeninger, der energirenoverede.

Energitilskuddet dækkede bredt, og stort set alle kunne søge om tilskuddet. Herunder private boligejere, sommerhusejere, ejer- og andelsforeninger, virksomheder, landbrug m.fl.

Ansøgning om energitilskud før oktober 2020

Før oktober 2020 skulle du søge energitilskud hos energiselskaberne. Det skyldes, at de danske energiselskaber havde forpligtet sig til at realisere besparelser i energiforbruget hos slutbrugeren.

Det foregik sådan, at de hvert år havde et fast mål om energibesparelser, der skulle nås og dokumenteres. Målene blev blandt andet opnået ved at give tilskud til energiforbedringer.

Med tilskudsordningen kunne energiselskaber ‘købe’ indberetningsretten til de energibesparelser, der blev opnået gennem energirenoveringer. Energiselskaberne indberettede besparelserne til Energistyrelsen og nåede på den måde deres mål.

Den del af tilskudsordningen er blevet ændret og forsimplet med den nye ordning, som trådte i kraft d. 15. oktober 2020.

Energitilskud 2012-2020 – hvad fik du tilskud til?

Tidligere kunne du få tilskud til både store energiforbedringer og -renoveringer, eksempelvis konvertering til varmepumpe, og små energioptimeringer, eksempelvis LED-pærer og udskiftning af radiatorventiler.

Energispareordningen 2012-2020 indebar tilskud til:

 • Alle former for isolering
 • Udskiftning af varmekilde (fx gas- oliekedler, elvarme udskiftes til fjernvarme)
 • Udskiftning af ældre vinduer til nye energivinduer
 • Installation af sol- og jordvarme samt andre former for vedvarende energi
 • Opsætning af varmepumpe
 • Rådgivning i forbindelse med energirenovering
 • Andre energirenoveringer.

Overvejer du varmepumpe? Få op til 3 tilbud nu!