Du kan få tilskud til varmepumpe.

Tilskud til varmepumpe

Energistyrelsen har to landsdækkende tilskudsordninger, hvorigennem du kan søge tilskud til varmepumpe. Vi har samlet al den viden, du har brug for, i en guide, der grundigt forklarer, hvilke tilskud og fradrag du kan få, samt hvornår og hvordan du skal søge om tilskud til varmepumpe.


Billede af Pernille Ellehage

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 29/06-2020

Tilskud til varmepumpe via Bygningspuljen uddeles efter først til mølle-princippet. Tilskudspuljen fordeles i 2022 over flere ansøgningsrunder.

Den seneste ansøgningsrunde i 2022 åbnede d. 14. september. Den er lukket nu. Energistyrelsen har endnu ikke offentliggjort en dato for næste ansøgningsrunde, som bliver i 2023.

Indhent tilbud på varmepumpe her!

Hvis du vil have tilskud til en ny varmepumpe, er det vigtigt, at du søger om tilskud, før du betaler for en varmepumpe eller indgår en aftale med en installatør.

Du kan uden problemer kontakte flere varmepumpeleverandører for at få uforpligtende tilbud, men hvis du allerede har indkøbt materialer eller betalt en installatør, kan du ikke få tilskud til varmepumpe via bygningspuljen.

Artiklen er primært henvendt til dig, der skal søge tilskud til varmepumpe gennem Energistyrelsens Bygningspulje.

Hvis du ikke selv er klar til at investere i en varmepumpe og i stedet skal have varmepumpe på abonnement, kan du benytte Skrotningsordningen.

Varmepumpe tilskud – det skal du vide

Du kan søge om tilskud til installation af varmepumpe, fordi det tæller som en energiforbedring. Dermed er du berettiget til at søge tilskud fra enten Bygningspuljen eller Skrotningsordningen.

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne for tilskud til energiforbedringer, inden du køber en varmepumpe. Med denne guide klæder vi dig godt på til at søge om tilskud til varmepumpe.

Læs mere om tilskud til energiforbedringer.

Hvad er energitilskud?

Energitilskuddet er et tilskud, du kan få, når du foretager energirenoveringer eller -forbedringer på din helårsbolig. Du kan søge energitilskud hos Energistyrelsen.

Tilskuddet gives kun til energiforbedringer på boliger registreret til helårsbeboelse, herunder sommerhuse registreret som helårsbeboelse i BBR.

Det energitilskud, du kan få gennem Bygningpuljen, gælder skift af varmekilde, isolering af klimaskærm og optimering af boligens drift.

Skift af varmekilde dækker blandt andet konvertering til luft-til-vand-varmepumper og jordvarme. Du kan ikke få tilskud til luft-til-luft-varmepumper.

Hvor meget kan du få i energitilskud til varmepumpe?

Når du søger tilskud til varmepumpe gennem Bygningspuljen, kan du få udbetalt et beløb, der dækker op til 20 % af udgifterne til energiforbedringen.

Hvor meget du præcist kan få i tilskud, afhænger derfor af, hvilken varmepumpetype du installerer.

Energistyrelsen har lavet en tilskudsberegner, som du kan bruge til at få et overslag på, hvad du kan få i tilskud, når du konverterer til varmepumpe.

Indhent tilbud på varmepumpe nu!

Hvem giver tilskud til varmepumpe?

Energistyrelsen giver gennem to landsdækkende ordninger tilskud til varmepumper. Du søger om tilskud til varmepumpe gennem deres ansøgningsportal.

Sæt dig ordentligt ind i, hvordan ansøgningsprocessen fungerer, før du søger tilskud til varmepumpe. Læs eventuelt vores guide til at søge om tilskud til varmepumpe via Bygningspuljen hos Energistyrelsen.

Hvornår kan du få energitilskud?

Du kan søge tilskud til varmepumpe som privatperson, andelsforening eller ejerforening i etageejendom.

Du kan kun søge tilskud til varmepumpe til helårsbeboelse. Hvis dit sommerhus er registreret som helårsbeboelse i BBR, kan du også søge tilskud til dét.

Hvis du ikke står som officiel ejer af boligen, hvor varmepumpen skal installeres på udbetalingstidspunktet, kan du ikke få tilskud.

Du kan ikke få energitilskud, hvis du allerede har købt din varmepumpe eller betalt en installatør.

Den vigtigste del i ansøgningsprocessen er altså, at du har ansøgt og fået godkendt ansøgningen om energitilskud, før du investerer i en varmepumpe.

Du kan ikke opnå energitilskud, hvis du selv gennemfører energiforbedringerne. Du skal altså have fat i en fagmand til at installere din varmepumpe.

Energistyrelsen har længe anbefalet, at du vælger en VE-godkendt installatør til at installere din varmepumpe, og 1. januar 2021 blev det et krav at bruge VE-godkendte installatører for at få støtte til varmepumpe fra Bygningspuljen.

Du kan også få energitilskud til en lang række andre energioptimeringer, eksempelvis efterisolering af vægge og lofte eller nye energivinduer og -døre.

Hvis du er i tvivl om hvilken type energioptimering, der bedst betaler sig, har Teknologisk Institut udgivet en rapport, hvori de konkluderer, at en luft til vand-varmepumpe både teknisk og økonomisk er den bedste investering.

Få op til 3 tilbud på varmepumpe

Guide: Søg energitilskud til varmepumpe

Når du skal søge tilskud i 2022, er det vigtigt, at du ikke sætter en leverandør i gang med at installere varmepumpen eller laver en bindende aftale, før du har fået besked om, at du har fået tilskud.

Ansøgningsprocessen forløber således:

  1. Tjek, hvad du kan få i tilskud: Energistyrelsen har lavet en tilskudsberegner, hvor du kan indtaste din adresse og få et overslag på, hvor meget du cirka kan få i tilskud til varmepumpen.
  2. Find de dokumenter, du skal bruge, når du ansøger: Du skal have NemID og den udfyldte ansøgererklæring klar. Derudover skal du have dokumentation for, at du ejer boligen, hvor varmepumpen skal installeres (fx fra Tinglysning.dk).
  3. Søg energitilskud: Du skal søge tilskud til varmepumpe via Energistyrelsens ansøgningsportal. I ansøgningen skal det fremgå, hvilke energieffektiviserende tiltag, der søges om, og hvilket niveau der renoveres til, eksempelvis om der er tale om en A++ eller en A+++ varmepumpe. Energimæssigt bedre løsninger giver et højere tilskud.
  4. Afvent godkendelse fra Energistyrelsen: Det er meget vigtigt, at du bliver godkendt til energitilskud, før arbejdet med at installere varmepumpen går i gang. Hvis du køber materialer og begynder installationen før, kan du ikke blive godkendt til at få energitilskud.
  5. Påbegynd installation af varmepumpe: Først når ansøgningen om energitilskud er godkendt, må du påbegynde selve installationen af varmepumpen. Når du har fået besked om, at du er godkendt til at få tilskud til varmepumpe, har du 2 år til at gennemføre installationen.

Indhent tilbud på varmepumpe her!

Tilskudsordninger og fradrag

Der er to landsdækkende tilskudsordninger, hvorigennem du kan søge tilskud til varmepumpe. Derudover kan de enkelte kommuner have egne tilskudsordninger.

Kontakt din kommune og undersøg, om der er nogle lokale tilskudsordninger, du kan benytte dig af.

Hvis du vil benytte dig af de landsdækkende ordninger, kan du enten vælge at søge tilskud gennem Bygningspuljen eller Skrotningspuljen. Begge ordninger administreres af Energistyrelsen.

Husk, at du kan få håndværkerfradrag, hvis du ikke kan eller vil benytte dig af tilskudsordningerne.

Bygningspuljen

Som boligejer kan du søge tilskud til varmepumpe gennem Bygningspuljen. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere. Du kan ikke søge tilskud til at installere en varmepumpe i dit sommerhus – med mindre det er registreret til helårsbeboelse i BBR.

Bygningspuljen blev lanceret af Energistyrelsen i oktober 2020 for at få flere boligejere til at energirenovere. Når du søger tilskud til varmepumpe gennem Bygningspuljen, kan du få udbetalt et beløb, der dækker op til 20 % af udgifterne til energiforbedringen.

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives som udgangspunkt tilskud til skift af varmekilde, isolering af klimaskærm og optimering af boligens drift.

Skrotningsordningen

Når du skrotter et gammelt olie- eller gasfyr, kan du via Skrotningsordningen få tilskud til en varmepumpe på abonnement.

En abonnementsvarmepumpe er ejet af leverandøren. Du betaler startgebyr, løbende abonnement samt pris for leveret varme. Leverandøren har ansvar for installation, drift og vedligehold af varmepumpen.

Skrotningsordningen kan kun benyttes af olie- og gasfyrsejere bosat i områder, som ikke er udlagt til fjernvarme. Tilskuddet tildeles varmepumpeleverandøren, som også søger tilskuddet.

Håndværkerfradrag

Når du installerer en varmepumpe, kan du bruge håndværkerfradraget til at trække arbejdslønnen fra i skat.

Fra 1. januar 2022 er fradraget for energirenovering 12.900 kr. årligt pr. person. D. 1. april 2022 afskaffes håndværkerfradraget. Herefter kan du ikke længere trække arbejdslønnen fra i skat, når en håndværker installerer din varmepumpe.

Du kan ikke både få tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Hvis du søger om tilskud til varmepumpe gennem Bygningspuljen eller Skrotningsordningen, kan du altså ikke også få håndværkerfradrag.

Du kan benytte dig af håndværkerfradraget, når du energirenoverer lejerboliger, ejerboliger og sommerhuse.

Tilskud elvarme – Få reduceret elafgift

En varmepumpe bruger el til at opvarme din bolig. Når du varmer op med el kan du få reduceret elafgiften. Det kan du, hvis du bruger mere end 4.000 kWh om året.

Hvis du vil have reduceret elafgift, skal du registrere din bolig som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hvis din varmepumpe eksempelvis erstatter et oliefyr, skal du selv oplyse BBR om din nye varmekilde.

Ansøgningen om reduceret elafgift skal sendes til din elleverandør. Kontakt leverandøren for oplysninger om, hvordan du ansøger.

Energitilskud varmepumpetyper

Du kan gennem Bygningspuljen søge tilskud til installation af både luft til vand-varmepumper og jordvarme. Tilskuddet vil variere afhængigt af, hvilken varmepumpe du installerer.

Du kan ikke længere søge tilskud til luft-til-luft-varmepumper. Hvis du ønsker varmepumpe via abonnementsordning, kan du søge tilskud gennem Skrotningsordningen.

Du kan sagtens søge tilskud til varmepumpe allerede nu, selvom du først vil installere varmepumpen næste sommer. Du har nemlig 2 år til at gennemføre dine energirenoveringer, når du søger om tilskud gennem Bygningspuljen.

Tilskud til luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe kan varme et helt hus op og give varmt brugsvand året rundt. Den er særligt velegnet i huse med vandbåren gulvvarme.

Hvis du lige nu får varme fra enten gas- eller oliefyr og leder efter en ny primær varmekilde, er luft til vand-varmepumpen et billigere og mere miljøvenligt alternativ.

Når du skifter din gamle varmeløsning ud med en ny luft til vand-varmepumpe, kan du få et tilskud, der dækker op til 20 % af investeringen.

Hvis du eksempelvis har et hus på 140 m2 og konverterer til en luft til vand-varmepumpe med energimærke A+++, kan du få et tilskud på 19.000 kr.

Energitilskuddet afhænger af boligens areal, markedsprisen på varmepumpen og varmepumpens energimærke. Jo bedre energimærkning, jo højere tilskudssats.

Læs mere om luft til vand-varmepumper.

Tilskud til luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe kan både bruges til rumopvarmning om vinteren og som aircondition om sommeren. Mange vælger en luft til luft-varmepumpe til sommerhuset eller som supplerende varmekilde i helårsboligen.

Det er ikke muligt at opnå tilskud til en luft-til-luft-varmepumpe, når du søger gennem Energistyrelsens Bygningspulje. Til gengæld kan du benytte dig af håndværkerfradraget, når du installerer en luft-til-luft-varmepumpe.

Gennem den tidligere energispareordning kunne du få energitilskud til installation af en luft til luft-varmepumpe i dit sommerhus, hvis den erstattede elvarme. Ordningen blev d. 15. oktober 2020 erstattet af Bygningspuljen.

Læs mere om luft til luft-varmepumper.

Tilskud til jordvarme

En jordvarmepumpe er den varmepumpetype, der kan give dig den største besparelse, når installationen er betalt. Den er til gengæld både dyrere og mere omfattende at installere end andre typer varmepumper.

Hvis du udskifter din eksisterende energikilde med jordvarme, kan du søge økonomisk tilskud. Hvor højt tilskud, du kan få, afhænger blandt andet af boligens areal, isolering og ventilation.

Læs mere om jordvarme.

Få altid flere tilbud på varmepumpe

Få altid flere tilbud på varmepumpe. Uanset om du skal have en luft til luft-varmepumpe til sommerhuset, energioptimere din helårsbolig med en luft til vand-varmepumpe eller i gang med at installere jordvarme, bør du indhente tilbud fra flere forhandlere af varmepumper.

Du kan godt indhente tilbud og undersøge priserne hos forskellige forhandlere af varmepumper, inden du søger energitilskud. Det er bare vigtigt, at du ikke køber noget, betaler en installatør eller påbegynder installationen, før du har ansøgt om energitilskud og er blevet godkendt af Energistyrelsen.

Få tilbud på varmepumper