Du kan få tilskud til varmepumpe.

Tilskud til varmepumpe

Du kan få tilskud til varmepumpe, uanset om du investerer i en luft til vand-varmepumpe, luft til luft-varmepumpe eller jordvarme. Vi har samlet al den viden, du har brug for, i en guide, der grundigt forklarer, hvilke tilskud og fradrag du kan få, samt hvornår og hvordan du skal søge om tilskud til varmepumpe.

Indhent tilbud på varmepumpe her!

Hvis du vil have tilskud til en ny varmepumpe, er der to ting, du skal være særligt opmærksom på:

  1. Du skal søge om energitilskud ved energiselskabet, før du betaler for en varmepumpe eller indgår en aftale med en installatør. Hvis du allerede har indkøbt materialer eller betalt en installatør, kan du ikke få energitilskud. Nogle installatører tilbyder at søge om energitilskud på vegne af dig som en del af deres service.
  2. Den nuværende tilskudsordning udløber ved slutningen af 2020. Derfor er der allerede nu energiselskaber, som ikke tager imod ansøgninger om tilskud. Den 1. januar 2021 træder en ny ordning i kraft. Læs mere om den nye energispareordning.

Varmepumpe tilskud – det skal du vide

Du kan søge om tilskud til installation af varmepumpe, fordi det tæller som en energiforbedring. Dermed er du berettiget til det såkaldte energitilskud, som er en del af energispareordningen.

Energispareordningen omfatter alle energiselskaber, og tilskuddet gives til både virksomheder og private boligejere i perioden 2013-2020. Formålet med ordningen er at motivere til reduktion af CO2.

Læs mere om, hvad der kommer til at ske med energispareordningen efter 2020.

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne for energitilskud, inden du køber en varmepumpe. Med denne guide klæder vi dig godt på til at søge om tilskud til varmepumpe.

Hvad er energitilskud?

Energitilskuddet er et kontant tilskud, du kan søge om hos danske energiselskaber, når du foretager energirenoveringer eller -forbedringer både til privat og erhverv.

Du har altså mulighed for at få en sum penge for at indberette, hvilke besparelser du opnår ved at lave en energibesparende foranstaltning i din bolig.

Energitilskuddet gælder alt fra større energioptimeringer som eksempelvis konvertering til varmepumpe helt ned til små energiforbedringer som skift af radiatorventiler og LED-pærer.

Hvor meget kan du få i energitilskud til varmepumpe?

Hvor meget, du kan få i tilskud, afhænger blandt andet af den besparelse, du opnår, boligens størrelse, boligens nuværende varmekilde og isoleringen i boligen.

For en luft til luft-varmepumpe kan du få op til 4.500 kr. i tilskud, men det varierer meget, og du kan også få et markant lavere tilskud. Du vil ofte få omkring 7.500 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe, mens jordvarme typisk udløser et tilskud på omkring 8000 kr.

Indhent tilbud på varmepumpe nu!

Hvem giver tilskud til varmepumpe?

Danske energiselskaber giver energitilskud, fordi de er er en del af energispareordningen og derigennem er forpligtet til at hjælpe med at reducere danskernes energiforbrug.

Det foregår sådan, at energiselskaberne køber indberetningsretten fra dig som kunde og udbetaler tilskuddet. Dermed kan de dokumentere de besparelser, de opnår, til Energistyrelsen og derefter få pengene tilbagebetalt.

Du kan søge om energitilskud til din varmepumpe hos alle danske energiselskaber – det behøver ikke være det samme energiselskab, som du får strøm fra nu.

Energiselskaberne bestemmer selv, hvor stort tilskud de giver. Derfor er det en god idé at få tilbud på energitilskud fra flere energiselskaber, inden du søger om tilskud til din varmepumpe.

Hvornår kan du få energitilskud?

Du kan få energitilskud til en varmepumpe, hvis den erstatter en mindre grøn opvarmningskilde, eksempelvis et oliefyr, en gaskedel, fastbrændsel eller elvarme.

Du kan ikke få energitilskud, hvis du allerede har købt din varmepumpe eller betalt en installatør. Derfor er det vigtigt, at du enten selv søger om energitilskud eller søger energitilskud gennem en installatør, før du køber en varmepumpe.

Den vigtigste del i ansøgningsprocessen er altså, at du har ansøgt og fået godkendt ansøgningen om energitilskud, før du investerer i en varmepumpe.

Du kan både opnå energitilskud, når du “gør-det-selv”, og når du får en fagmand til at stå for det energibesparende projekt.

Hvis du skal have en luft til vand-varmepumpe eller jordvarme, skal du bruge en autoriseret installatør. Hvis du investerer i en luft til luft-varmepumpe, kan du selv stå for dele af monteringen. Er du det mindste i tvivl, bør du overlade installationen til professionelle.

Du kan også få energitilskud til en lang række andre energioptimeringer, eksempelvis efterisolering af vægge og lofte eller nye energivinduer og -døre.

Hvis du er i tvivl om hvilken type energioptimering, der bedst betaler sig, har Teknologisk Institut netop udgivet en rapport, hvori de konkluderer, at en luft til vand-varmepumpe både teknisk og økonomisk er den bedste investering.

Få op til 3 tilbud på varmepumpe

Guide: Søg energitilskud til varmepumpe

Inden du søger energitilskud til varmepumpe, kan det være en god idé at tage kontakt til flere forskellige energiselskaber. Der kan være forskel på, hvor meget selskaberne tilbyder i tilskud.

Herefter kan du indsende din ansøgning om energitilskud til varmepumpe, hvilket oftest gøres via selskabets hjemmeside:

  • Søg energitilskud: Du kan søge om energitilskud på to forskellige måder. Du kan kontakte et energiselskab – det behøver ikke være dit eget – eller du kan finde en varmepumpeleverandør, der som en del af deres service søger om energitilskud på vegne af dig.
  • Indgå aftale om energitilskud: Det er meget vigtigt, at du indgår aftalen om energitilskud, inden arbejdet med at installere varmepumpen går i gang. Hvis du køber materialer og begynder installationen før, kan du ikke blive godkendt til at få energitilskud. Det gælder uanset, om du selv søger eller lader installatøren søge.
  • Påbegynd installation af varmepumpe: Først når ansøgningen om energitilskud er godkendt, må du påbegynde selve installationen af varmepumpen. Du skal have en underskrevet og dateret aftale med et forpligtet energiselskab, før du må påbegynde konverteringen til varmepumpe.
  • Færdigmeld og indberet: Når varmepumpen er installeret, skal du færdigmelde energioptimeringen til energiselskabet. Hvis installatøren har stået for ansøgningen, står de også for at færdigmelde projektet.
  • Få tilskud: Når din varmepumpe er installeret, og de nødvendige oplysninger om energiforbedringen er indberettet, modtager du dit tilskud. Du modtager energitilskuddet kontant – det bliver indsat på din konto.

Indhent tilbud på varmepumpe her!

Tilskudsordninger, fradrag og rådgivning

Der er flere muligheder for at få tilskud, fradrag og rådgivning, når du energirenoverer din bolig. Når du installerer en varmepumpe, er der to landsdækkende tilskudsordninger, du kan benytte dig af:

  1. Tilskud fra energiselskaber: Du kan søge om tilskud til rådgivning og om kontante tilskud til energirenovering hos de danske energiselskaber. Det gælder, uanset hvilken varmepumpetype du vælger. Der kan være enkelte undtagelser forbundet med luft til luft-varmepumper, der også bruges til køling. Spørg energiselskabet. Hvor meget du får, afhænger af energiselskabet samt hvor meget energi, du sparer.
  2. Håndværkerfradrag: Når du installerer en varmepumpe, kan du bruge håndværkerfradraget til at trække arbejdslønnen fra i skat. Fradraget for energirenovering er 12.000 kr. årligt pr. person. Hvis I bor 2 voksne og et barn over 18 år i din husstand, kan I altså få et fradrag på 36.000 kr. pr. år.

Den ene udelukker ikke den anden, og du kan benytte dig af både tilskuds- og fradragsordningen til samme energirenovering.

Der kan være tilfælde, hvor der i netop din kommune er mulighed for at søge om andre typer tilskud – det kan eksempelvis være tilskud til at skrotte gamle oliefyr.

Kontakt din kommune og undersøg, om der er nogle lokale tilskudsordninger, du kan benytte dig af, inden du går i gang med at installere en varmepumpe. Du kan også forhøre dig hos energiselskaberne.

Tilskud elvarme – Få reduceret elafgift

En varmepumpe bruger el til at opvarme din bolig. Når du varmer op med el kan du få reduceret elafgiften. Det kan du, hvis du bruger mere end 4.000 kWh om året.

Hvis du vil have reduceret elafgift, skal du registrere din bolig som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hvis din varmepumpe eksempelvis erstatter et oliefyr, skal du selv oplyse BBR om din nye varmekilde.

Ansøgningen om reduceret elafgift skal sendes til din elleverandør. Kontakt leverandøren for oplysninger om, hvordan du ansøger.

Energitilskud varmepumpetyper

Du kan søge tilskud til installation af både luft til vand-varmepumper, luft til luft-varmepumper og jordvarme. Tilskuddet vil variere afhængigt af, hvilken varmepumpe du installerer, og om varmepumpen skal installeres i dit sommerhus eller din helårsbolig.

Tilskud til luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe kan varme et helt hus op og give varmt brugsvand året rundt. Den er særligt velegnet i huse med vandbåren gulvvarme.

Hvis du lige nu får varme fra enten gas- eller oliefyr og leder efter en ny primær varmekilde, er luft til vand-varmepumpen et billigere og mere miljøvenligt alternativ.

Når du skifter din gamle varmeløsning ud med en ny luft til vand-varmepumpe, vil du kunne opnå et kontant energitilskud på op til 7.500 kr.

Energitilskuddet afhænger af, hvilken varmeløsning du skifter fra, hvor meget energi du sparer, og hvilket energiselskab du søger tilskud hos.

Sammenlignet med en luft til luft-varmepumpe får du et højere energitilskud, fordi du ved en luft til vand-varmepumpe får en større besparelse målt på kWh.

Til gengæld er luft til vand-varmepumpen dyrere i anskaffelse. I det lange løb er det dog en fornuftig økonomisk investering og den mest effektive energioptimering.

Læs mere om luft til vand-varmepumper.

Tilskud til luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe kan både bruges til rumopvarmning om vinteren og som aircondition om sommeren.

Den er ofte et godt valg i sommerhuse eller som supplerende varmekilde i helårsboliger. Du får kun energitilskud til installation af en luft til luft-varmepumpe i dit sommerhus, hvis den erstatter elvarme.

Vær opmærksom på, at hvis du bruger en luft til luft-varmepumpe til køling, bruger den mere strøm. Det fjerner nogle af de grønne fordele.

Det er heller ikke sikkert, at du kan få tilskud til luft til luft-varmepumpen, hvis du også bruger den til køling. Tjek med energiselskabet, når du søger om energitilskud.

Hvis du ønsker tilskud til en luft til luft-varmepumpe, skal du også være opmærksom på, hvilken nominel varmekapacitet, den her.

Hvis den har en nominel varmekapacitet på under 4,0 kW, regnes den som en lille varmepumpe, hvilket betyder, at du får et lavere tilskud, end hvis du vælger en stor varmepumpe med en nominel varmekapacitet på 4,0 kW eller derover.

Læs mere om luft til luft-varmepumper.

Tilskud til jordvarme

En jordvarmepumpe er den varmepumpetype, der kan give dig den største besparelse, når installationen er betalt. Den er til gengæld både dyrere og mere omfattende at installere end andre typer varmepumper.

Hvis du udskifter din eksisterende energikilde med jordvarme, kan du søge økonomisk tilskud. Hvor højt tilskud, du kan få, afhænger af, hvilken energibesparelse du teoretisk kan opnå første driftsår.

Det betyder, at det afhænger af din nuværende varmekilde og boligens isolering. Typisk vil du opnå omkring 8.000 kr. i tilskud.

Læs mere om jordvarme.

Få altid flere tilbud på varmepumpe

Få altid flere tilbud på varmepumpe. Uanset om du skal have en luft til luft-varmepumpe til sommerhuset, energioptimere din helårsbolig med en luft til vand-varmepumpe eller i gang med at installere jordvarme, bør du indhente tilbud fra flere forhandlere af varmepumper.

Du kan godt indhente tilbud og undersøge priserne hos forskellige forhandlere af varmepumper, inden du søger energitilskud. Det er bare vigtigt, at du ikke køber noget, betaler en installatør eller påbegynder installationen, før du har ansøgt om energitilskud og har en underskrevet og dateret aftale med et forpligtet energiselskab.

Indhent tilbud på varmepumper