Luft til luft-varmepumpe

Hvis du er på udkig efter en varmepumpe, vil du hurtigt introduceres for en række begreber og fagtermer, som det ikke nødvendigvis er nemt at have fuldt overblik over. Nedenfor prøver vi at fortælle alt, du har brug for at vide om luft til luft-varmepumper.

Udfyld formularen, så får du tilbud fra flere varmepumpeleverandører i dit område. Servicen er gratis og du bestemmer selv om du vil takke ja eller nej til tilbuddene.

Spar penge på opvarmning

En varmepumpe kan reducere dit strømbehov med hele 80 %. Du sparer omkostningen til varmepumpen indenfor kort tid.

Et miljøvenligt alternativ

Ved at skifte fra fossilt brændstof til varmepumpe, kan du spare miljøet for hvad der svarer til op til 6 biler hvert eneste år.

Bedre indeklima

Varmepumper har dokumenteret positiv effekt på indeklimaet, især for dem, der er generet af astma eller allergi.

Hvad er en luft-luft-varmepumpe?

En luft-til-luft-varmepumpe henter varme udefra via en udendørsdel, opvarmer luften inde og blæser den ud i boligen via en vifte, som er monteret inde i varmepumpens indendørsdel. Luft-til-luft er den type varmepumpe, der passer de allerfleste, og er den type, der sælges mest i Danmark.

En god varmepumpe (luft-luft) afgiver varme tilsvarende 2-3 gange det strømforbrug, du investerer. Det betyder, at du får 2-3 kWh tilbage for hver kWh, du tilfører systemet, og dette er herved 2-3 gange mere effektivt, end at benytte elektriske varmepaneler til opvarmning.

De bedste varmepumper tilpasset dansk klima er effektive helt ned til -25 grader. Effekten aftager imidlertid med faldende temperatur, og ved meget lave temperaturer, vil varmepumpen kunne bruge lige så meget el, som et elektriske varmepanel.

Udendørsdel

Opgaven for varmepumpens udendørsdel er at føre varme udefra, ind i boligen. Denne proces skaber lidt vibrering og støj. For at reducere vibrationsstøj inde i huset er det vigtigt at placere udendørsdelen på et stativ eller på husets grundmur med vibrationsdæmpning.

Udendørsdelen afgiver også noget vand, når den afrimer sig selv ved kolde temperaturer. Gode drænforhold er derfor vigtigt for at undgå problemer med vandet, der afgives.

For at undgå problemer med is om vinteren, anbefales der at sætte varmepumpen så højt at sneen ikke når op til pumpens underdel. Som regel vil 50 cm over jorden være tilstrækkeligt, men dette bør vurderes for hvert enkelt sted ud fra antagne snemængder.

Mange foretrækker at skjule udendørsdelen med et varmepumpehus, som males i samme farve som huset. Et sådant varmepumpehus anbefales ikke bare af æstetiske hensyn, det kan også beskytte udendørsdelen mod bl.a. løv og nedbør, og hermed både begrænse problemer med is om vinteren, og forlænge varmepumpens levetid.

Den indvendige del

Varmepumpens indendørsdel kan være placeret på gulvet som en almindelig elektrisk varmeovn (gulvmodel) eller på væggen (vægmodel). Sidstnævnte er mest udbredt, men gulvmodeller bliver mere og mere udbredte og der findes mange gode (og visuelt præsentable) alternativer.

Den indvendige del bør placeres et sted, hvor den får spredt varmen godt til de opholdsrum, man bruger mest. Den indvendige del kan dog afgive noget støj ved høj belastning, så man bør undgå at placere den nær områder/zoner, hvor man ønsker fuld stilhed.

Hvis du har et stort hus og ønsker flere indvendige dele, er det muligt at koble to indvendige dele sammen til én udvendig del.

Pris på luft-til-luft-varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumper er den billigste type varmepumpe på markedet i dag. De er velegnede, hvis man har et mindre energiforbrug, og i modsætning til dyrere varianter som luft-vand og væske-vand, er investeringsomkostningen relativt lav. Man kan få støtte fra Energistyrelsen hvis man installerer luft-luft-varmepumpe.

De billigste luft-luft-varmepumper kan du købe for nogle få tusindkronesedler, men man anbefaler at man bruger ca. 10.000 kroner, for at få en varmepumpe med god kvalitet, og som holder. Lægger man omkostninger til installationen til totalsummen ender man op på mellem 15.000 og 30.000 kroner.

Støjniveau

Både den udvendige og indvendige del afgiver som nævnt noget støj. Her er der stor forskel på de forskellige varmepumpemodeller, og det kan betale sig at give lidt ekstra, for at undgå mere støj end nødvendigt. Alle seriøse leverandører opgiver støjniveauet i decibel (dB) på modellerne. Her er det vigtigt at huske, at decibelskalaen er logaritmisk, hvilket betyder at en øgning på 3 dB svarer til en fordobling af lydstyrken, mens en øgning på 10 dB svarer til en tidobling af lydstyrken. Med andre ord kan selv små forskelle i opgivet lydstyrke i dB give store hørbare forskelle.

For at reducere ulemperne knyttet til støj anbefaler man nøje at gennemtænke placeringen af både den udvendige og indvendige del. Den udvendige del bør ikke placeres nær soverumsvinduet, uanset om det er dit eget eller naboens. Den indvendige del bør ikke placeres i de opholdsrum, man anvender mest, men kan forsøgsvis placeres et sted, hvor man opholder sig sjældnere. Hvis man ikke har mulighed for en sådan placering, anbefales det at vælge en støjsvag indvendig del.

I hvilke boligtyper passer luft-til-luft-varmepumper?

Ønsker du uforpligtende tilbud på varmepumpe? Udfyld formularen øverst på denne side.

En luft-til-luft-varmepumpe passer til de fleste boliger. Men har du en bolig med et højt strømforbrug og/eller som allerede har et vandbårent system i huset, vil du kunne spare flere penge og øge boligens komfort yderligere ved at sætte en luft-til-vand-varmepumpe eller en væske-til-vand-varmepumpe ind. De to sidstnævnte er dyrere at installere, men giver også en endnu større el-besparelse, fordi disse også kan anvendes til opvarmning af varmt vand.

Køling om sommeren

Alle moderne luft-til-luft-varmepumper kan sættes i køletilstand om sommeren. Når man gør dette, vendes processen i forhold til vintertid, og varmen indenfor hentes fra den indvendige del og transporteres ud. Der er opstået en myte om, at varmepumpens kølefunktion er dyr at bruge. Det er ikke korrekt, da kølefunktionen bruger mindre strøm end opvarmningsfunktionen. Dette sker fordi man sjældent har behov for at ændre temperaturen lige så drastisk om sommeren, som man har om vinteren.

På en kold vinterdag i Danmark kan man for eksempel sætte varmepumpen på 20 grader. Er temperaturen ude -5 grader, skal man varme luften op med 25 grader. Om sommeren ønsker man sjældent, at der er koldere end 20 grader inde. Og da der sjældent er varmere end +30 grader ude, vil den maksimale temperaturforskel være godt 10 grader. Det er altså en meget lavere temperaturændring end man ønsker om vinteren, samtidigt med at det kræver mindre energi at køle luft ned, end at varme den op.

Sundhed og indeklima

Udover at varmepumper giver en jævn og lun inde-temperatur hele året, har luft-til-luft-varmepumper den fordel, at de kører luften igennem et filter. Luften renses for både pollen og støv, noget som kan være favorabelt for blandt andet astmatikere. Dog kan en sådan varmepumpe gøre luften tørrere, hvilket kan genere personer, der lider af for eksempel eksem. Også luft-vand og væske-vand har en positiv effekt på indeklimaet sammenlignet med «de slemme» elektriske varmepaneler. Elektriske varmepaneler brænder ofte støv, noget der har en negativ effekt på indeklimaet.

Bare fordi varmepumpen renser luften, fungerer den ikke som et fuldgodt ventilationsanlæg. Det kan med andre ord fortsat være fornuftigt at lufte ud i boligen af og til, selv om man har installeret en luft til luft-varmepumpe. Investerer du derimod i en aftræksvarmepumpe, vil du i mange tilfælde kunne få fuldgod erstatning for balancerede ventilationsanlæg.

Er varmepumper godt for miljøet?

Alle elektriske opvarmningskilder er mærket på energimærkningsskalaen. Denne skala går fra A (mest energieffektiv) til G (mindst energieffektiv). Da energieffektiviteten er skudt i vejret den seneste tid er der nu indført en yderligere nuancering af skalaen, med indførelsen af A+, A++ og A+++ (mest energieffektiv).

Traditionelle panelelektriske varmeapparater opnår som regel grad C eller dårligere, mens luft-til-luft-varmepumper som regel vil opnå grad A. Nogle varmepumper vil opnå grad A+++, og er dermed især energieffektive og miljøvenlige. Vi anbefaler dig at se på energimærket, når du vælger varmepumpe, både for miljøets og din egen elregnings skyld.

Så meget kan du spare

Besparelsespotentialet ved en varmepumpe vil selvfølgelig variere meget, afhængigt af det strømforbrug, man har. Har du et parcelhus med traditionelle opvarmningsforhold og et ”normalt” strømforbrug på 20.000 kWh/år, vil du kunne spare mellem 3.000 kr. og 4.000 kr./år på at installere en varmepumpe.

Ved et sådant strømforbrug bør investeringen i en luft-luft-varmepumpe være indtjent i løbet af varmepumpens halve levetid. Herudover skal man ikke glemme, at både indeklima og komfort øges ved installering af varmepumpe, noget som kommer ud over den økonomiske gevinst over tid.

Vedligehold og service

Varmepumper har brug for service, ligesom en bil. Serviceintervallet varierer mellem forskellige leverandører og modeller, men det typiske er at få lavet en fuld service hvert andet år. En sådan service består som regel af følgende:

  • Tjek af gasmængden i varmepumpens køleelement
  • Tjek af strømforbrug
  • Visuelt tjek af kølerør og koblinger
  • Gennemføre temperaturkontrol
  • Rengøring af den indvendige del
  • Rengøring af den udvendige del

Ud over service foretaget af en fagmand, kan det være smart selv at lave en årlig rengøring af filtrene. Filtrene kan støvsuges og/eller tørres af med en fugtig klud. Tjek brugsanvisningen, hvis du er usikker på, hvordan man tager filtrene ud. OBS! Nogle filtre tåler ikke vand, så husk at læse brugsanvisningen før du anvender en fugtig klud.

Fordele og ulemper i forhold til andre typer varmepumper.

Hvis man allerede har et vandbårent system for opvarmning eller har et højt elforbrug, kan det være smart at investere i luft-vand-varmepumpe eller væske-vand-varmepumpe. Disse varmepumper har længere levetid og giver en potentielt højere el-besparelse, fordi disse typer varmepumper også kan anvendes til at opvarme det varme vand. Uden et allerede installeret vandbårent system er disse varianter imidlertid ganske dyre, og en luft-luft-varmepumpe er et væsentlig billigere alternativ, som er enkelt at montere. Luft-luft egner sig også godt til køling om sommeren, noget der kan være mere kompliceret/fordyrende at opnå med luft-vand og væske-vand varmepumper.

Ønsker du tilbud på varmepumpe fra lokale leverandører? Udfyld formularen øverst på denne side.

Kontakt os

Send os en e-mail

Services

Varmepumpe.dk giver dig en enkel og gratis måde at indhente tilbud fra flere leverandører af varmepumpe.

Finn bedste varmepumpe